Privacybeleid vzw  Vereenigde Tael- & Kunstminnaers onder kenspreuk “Vooruit”  Deinze

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 01-01-2018

Wij danken u voor  het vertrouwen dat u in ons stelt. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken.
Dit privacybeleid is enkel van toepassing op de vzw  Vereenigde Tael- & Kunstminnaers.  Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren.
De vzw Vereenigde Tael- & Kunstminnaers Deinze respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

1. Gebruik van verzamelde gegevens

Wanneer u zich registreert en/of reserveert vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de reservaties te kunnen uitvoeren. Wij gebruiken deze gegevens ook om u onze nieuwsbrief te sturen en te informeren over de activiteiten van de vereniging.

2. Doeleinden

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid(§1), tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

3. Derden

De informatie wordt niet met derden gedeeld. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Onze leden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

4. Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

5. Aanpassen/Uitschrijven mailinglijst en persoonsgegevens

Wie zich via de reservatie-site geregistreerd heeft, kan zijn/haar gegevens inzien, wijzigen en/of verwijderen.

inzien klik hier
wijzigen klik hier
verwijderen klik hier

Wie niet geregistreerd is maar wel tickets gereserveerd heeft voor een bepaalde toneelproductie, zijn/haar persoonsgegevens en email-adres heeft doorgegeven en aldus vermeld staat in de mailing-lijst van de vereniging kan vragen zijn/haar gegevens aan te passen en/of uit deze lijst verwijderd te worden via een email naar volgend emailadres:

webmaster@vooruit-tickets-online.be met in het onderwerpveld 'Opzeg e-mail'.”

 

Disclaimer

  1. Volgende inhouden vallen onder deze disclaimer :
  2. Het onderstaande is van toepassing op de pagina die u thans bekijkt. Door de pagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.
  3. De content is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld. De eigenaar aanvaardt  geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.
  4. De eigenaar is niet verantwoordelijk voor de content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen.
  5. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten.
  6. Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.

Nadere informatie

Indien u nog vragen of twijfels heeft kunt u contact met ons opnemen via onze website http://www.vooruitdeinze.be/contact

Wij behouden ons alle rechten voor.